Condicions d'ús i compra

 

INTRODUCCIÓ

Aquest document (així com la resta dels documents relacionats amb el mateix) estableix les condicions d'ús i compra de productes, les limitacions de responsabilitat i les obligacions (en endavant, Condicions de Servei) per les quals es regeix aquesta pàgina web, publicada sota el nom de domini www.soniaalinsart.com i que l'usuari assumeix i es compromet a respectar. Si l'usuari té qualsevol pregunta relacionada amb les Condicions del Servei o la Política De Privadesa pot contactar amb la SONIA ALINS mitjançant els canals de contacte establertes a continuació, en qualsevol de les llengües en què les Condicions estàn disponibles en aquesta Pàgina Web.

Les referides Condicions de Servei estan circumscrites a l'activitat desenvolupada per SONIA ALINS en aquesta pàgina web, la qual és la venda de béns i, més concretament, la venda de productes artístics.

Cal que llegiu atentament les presents Condicions de Servei, Avís Legal i Política De Privadesa abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquesta Pàgina Web.

A l'utilitzar aquesta pàgina web i / o sol·licitar la compra d'un producte a través de la mateixa l'usuari consenteix a quedar vinculat per les referides Condicions de Servei i per la Política De Privadesa. En cas que l'usuari no estigui d'acord amb totes les Condicions de Servei i amb la Política de Privacitat aquí referides, no ha d'usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions de Servei són susceptibles de modificació. En qualsevol cas, és responsabilitat de l'usuari consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui o utilitzi aquesta pàgina web, sent-li d'aplicació les que es trobin vigents en cada moment en el qual sol·liciti algun dels productes oferts. En cas de dubtes sobre les Condicions de Servei, l'usuari sempre podrà posar-se en contacte amb SONIA ALINS a través de qualsevol de les vies que es faciliten a continuació en aquest document.


INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa constar que la titularitat d'aquest lloc web, www.soniaalinsart.com, l'ostenta:


Denominació social: SONIA ALINS MIGUEL

Domicili social: Avinguda Joana Raspall, 14 7-B  25002  Lleida (Spain)

NIF: 43732298Y

Adreça de correu electrònic: info@soniaalinsart.com


 

L'USUARI I L'ÚS D'AQUEST LLOC WEB

L'accés, navegació i ús d'aquesta pàgina web, confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des que s'inicia la corresponent navegació dins d'aquesta pàgina web, totes les Condicions de Servei establertes en el present document, així com les modificacions posteriors que es puguin donar. Tot això sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'aplicació en cada cas.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte d'aquesta pàgina web i en la realització de comandes a través de la mateixa. Aquesta responsabilitat compromet a l'usuari a:

· Utilitzar aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o compres legalment vàlides.

· No realitzar cap tipus de compra falsa o fraudulenta. En el cas que la compra pugui ser qualificada com a tal, SONIA ALINS estarà autoritzada a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.

· Facilitar dades de contacte (adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte) veraces, exactes i lícits. Si l'usuari no facilita tota la informació necessària, lamentablement serà impossible faci la comanda. De la mateixa manera, l'usuari consenteix que SONIA ALINS pugui fer ús d'aquesta informació per posar-se en contacte amb l'usuari si fos necessari (veure la Política De Privadesa).

En qualsevol cas, al realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, l'usuari declara ser major de 18 anys i tenir plena capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquesta pàgina web.

El lloc web està legalment establert a Espanya. Per això, SONIA ALINS, no es fa responsable de que el lloc web compleixi, totalment o parcialment, amb legislacions d'altres països.
L'usuari, a la seva elecció, podrà formalitzar amb SONIA ALINS el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què estàs descrites les presents Condicions de Servei en aquesta pàgina web.
Si l'usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús aquí exposades, s'abstindrà d'utilitzar aquesta pàgina web.


Virus, pirateria i altres atacs informàtics

L'usuari no ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L'usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, a l'servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquesta pàgina web. L'usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït. L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. SONIA ALINS informarà de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i ha de cooperar amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, l'usuari deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web. SONIA ALINS no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar l'ordinador, equip informàtic, dades o materials de l'usuari com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.


PROCÉS DE COMPRA

Disponibilitat del servei

Els articles oferts en aquesta pàgina web estan disponibles per al seu enviament a tot el món, encara que la SONIA ALINS es reserva el dret a excloure els països que ella consideri oportú.

Com fer una comanda

Per comprar en aquest lloc web, l'usuari haurà de seguir el procediment de compra online proposat a www.soniaalinsart.com, durant el qual els productes poden ser seleccionats i afegits a l'cistella, cistella o espai final de compra per, finalment, fer efectiva una compra.
L'usuari tindrà a la seva disposició, abans de el moment de la compra, les característiques del producte (com ara nom, preu o detalls del producte), així com les condicions particulars de venda que concerneixen a l'producte en qüestió. D'aquesta manera, l'usuari ha de tenir en compte la informació facilitada en la present pàgina web abans d'iniciar el procediment de compra, reconeixent que la realització de la comanda de compra materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas .
Una vegada que l'usuari hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Durant aquest procés, l'usuari haurà de seguir els passos de el procés de compra, omplint, omplint i comprovant la informació que en cada pas se li sol·liciti. L'usuari tindrà la possibilitat, durant tot el procés de compra abans de realitzar el pagament, de modificar les dades de l'adquisició.

Després d'això, l'usuari rebrà un correu electrònic, la confirmació de comanda, mitjançant el qual es confirma que SONIA ALINS ha rebut la seva sol·licitud de compra o comanda. De la mateixa manera, s'informarà a l'usuari, mitjançant un altre correu electrònic, quan la seva compra estigui sent enviada: la confirmació d'enviament. A més, aquesta informació podrà posar-se a disposició de l'usuari a través del seu espai personal de connexió a la pàgina web.

Després de la conclusió de el procés de compra, es generarà una factura en suport electrònic, fent-arribar aquesta a l'usuari mitjançant correu electrònic i / o a través del seu espai personal de connexió a la pàgina web. En qualsevol moment, l'usuari pot indicar la seva voluntat de rebre una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a SONIA ALINS a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web o mitjançant l'adreça de correu electrònic info@soniaalinsart.com . En aquest cas SONIA ALINS procedirà a emetre i remetre a l'usuari la factura en aquest format.

SONIA ALINS podrà arxivar i conservar en els seus registres informatitzats les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en aquesta pàgina web, amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, respectant les condicions raonables de seguretat, lleis i normativa vigent que li sigui d'aplicació (en particular el RGPD i LSSI-CE).


Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de compra rebudes per SONIA ALINS a través d'aquesta pàgina web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (veure la Política de reemborsament d'aquesta pàgina web) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació de servei. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes, la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable o no quedessin productes en estoc, SONIA ALINS es compromet a contactar a l'usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver abonat.

 

Mètode de pagament i preus

Els preus mostrats en el lloc web són els finals, incloent-hi, si és el cas, els impostos, llevat que, per exigència legal (especialment pel que fa a l'IVA) s'assenyali de manera diferent. De la mateixa manera, les despeses d'enviament s'afegiran a l'import total i poden variar depenent del territori en el qual es localitzi l'adreça de lliurament de la comanda.

Amb el pagament de la tarifa d'enviament requerida per aquesta pàgina web en el moment de finalització de compra, queden cobertes les despeses d'enviament, però no així la gestió de duana (DUA), ni els impostos que requereixi la importació en cada cas, per a tots aquells enviaments que requereixin gestió de duanes i pagaments d'impostos d'importació, dels quals haurà de respondre el destinatari en el moment del lliurament.

Els preus poden estar subjectes a variacions, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes per als que ja li hàgim enviat una confirmació de comanda.

L'usuari podrà utilitzar com a mitjà de pagament qualsevol dels habilitats a la pàgina web: targeta de crèdit, targeta virtual, PayPal.

Cadascun dels mitjans de pagament habilitats estarà subjecte a comprovacions i autoritzacions específiques per part de l'entitat emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, SONIA ALINS no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari.

El càrrec en el mitjà de pagament seleccionat es farà en el moment en què s'enviï a l'usuari la confirmació de la comanda sol·licitada.


Lliurament

Els lliuraments físics dels productes s'efectuaran en l'àmbit territorial per al qual s'hagi habilitat servei d'enviament al nostre web, que excepte possibles excepcions serà mundial.
SONIA ALINS realitza els serveis de lliurament, tant nacional com internacional, a través d'agències d'enviament de paqueteria.

Llevat que es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, circumstàncies derivades de la personalització dels productes, la comanda consistent en els productes relacionats en cada confirmació d'enviament seleccionat per l'usuari, serà lliurat en un termini de 7 a 10 dies hàbils per a totes les destinacions a comptar des del dia que l'usuari rep la confirmació de compra, tot i que el servei es pot prestar en els 28 dies posteriors a la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu que li fos imputable a SONIA ALINS, no es pogués complir amb la data de lliurament, l'usuari serà informat d'aquesta circumstància i aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l'preu pagat.

L'usuari tindrà en compte que, en qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzaran exclusivament en dies laborals, quedant exclosos els dissabtes i els diumenges i els dies festius.

Als efectes de les presents Condicions de Servei, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'usuari o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.


Impossibilitat de lliurament

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la seva comanda per absència de l'usuari, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no fos possible trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornat a l'magatzem. No obstant això, el transportista deixarà un avís explicant-li a l'usuari on es troba la seva comanda i com fer perquè li sigui lliurat de nou.

Si l'usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'haurà de posar en contacte amb SONIA ALINS per convenir el lliurament en un altre dia. En cas que transcorreguts 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a SONIA ALINS, s'entendrà que desitja desistir de l'contracte i aquest es considerarà resolt.

Com a conseqüència de la resolució del contracte, SONIA ALINS tornarà tots els pagaments rebuts de l'usuari, incloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte. No obstant això, l'usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, de manera que SONIA ALINS estarà autoritzada a repercutir-li-ho.


Transmissió del risc i la propietat

A partir del moment del seu lliurament, els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l'usuari. L'usuari adquirirà la propietat dels productes quan SONIA ALINS rebi el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula anterior anomenada "Lliurament"), si aquesta tingués lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per SONIA ALINS.


Mitjans tècnics per a la correcció d'errors

Es posa en coneixement de l'usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en aquest lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb SONIA ALINS a través dels espais de contacte habilitats en aquesta pàgina web i / o utilitzant les dades de contacte facilitades a l'inici d'aquest document, en l'epígraf titulat "Informació General". Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l'usuari a través del seu espai personal de connexió a la pàgina web.

En qualsevol cas, l'usuari, abans de fer clic a "finalitzar compra", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions. De la mateixa manera, es remet a l'usuari a consultar l'Avís Legal i la Política de Privadesa d'aquesta pàgina web per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de l' Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

En cas que detectés que s'ha produït un error a l'introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l'apartat "El meu compte" o en el "Perfil d'usuari".

En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra, així com exercir el dret de rectificació contemplat en la Política de Privadesa, mitjançant el correu electrònic info@soniaalinsart.com o de l'formulari de contacte d'aquesta pàgina web.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament.

Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que l'usuari hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, l'usuari podrà modificar les dades de la seva comanda.

Si l'usuari detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, s'haurà de posar en contacte de manera immediata amb SONIA ALINS per esmenar l'error, a l'adreça de correu electrònic info@soniaalinsart.cominfo@soniaalinsart.com o mitjançant el formulari de contacte d'aquesta pàgina web.


Impost sobre el valor Afegit i la facturació

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el lliurament de les comandes de compra s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol (excepte Canàries, Ceuta i Melilla) i en qualsevol territori de la Unió Europea.

El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.

L'usuari autoritza expressament SONIA ALINS a emetre la factura en suport electrònic, tot i que podrà indicar en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper. En aquest cas, s'emetrà i remetrà la factura en aquest format.


COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que s'enviïn a l'usuari siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, l'usuari accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb SONIA ALINS siguin electròniques (bé sigui a través de l'correu electrònic o mitjançant avisos publicats en aquesta pàgina web).

A efectes contractuals, l'usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que SONIA ALINS li enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'usuari. Així, tret que s'estipuli el contrari, SONIA ALINS pot contactar i/o notificar a l'usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada a l'hora de realitzar una comanda.


Notificacions

Les notificacions que l'usuari enviï a SONIA ALINS s'hauran d'enviar a través de l'adreça de correu electrònic info@soniaalinsart.com o mitjançant el formulari de contacte d'aquesta pàgina web.
S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què l'usuari sigui notificat.

 

RENÚNCIA

Cap renúncia de SONIA ALINS a un dret o acció legal concreta, o la manca de requeriment per SONIA ALINS de el compliment estricte per l'usuari d'alguna de les seves obligacions, suposarà ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions de Servei, ni exonera l'usuari de l'acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de SONIA ALINS a alguna de les presents Condicions de Servei o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte a menys que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'usuari per escrit de conformitat amb el disposa l'apartat de Notificacions anterior.


NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions de Servei o alguna disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.


ACORD PLE

Les presents Condicions de Servei i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'usuari i SONIA ALINS en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit entre ambdues parts.

L'usuari i SONIA ALINS reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'ell mateix, llevat allò que figura expressament esmentat en el present document de Condicions de servei.

Ni l'usuari ni SONIA ALINS disposaran d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de que disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions de Servei.


PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'usuari faciliti a SONIA ALINS en el curs d'una transacció en aquesta pàgina web, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat (https://soniaalinsart.com/es/policies/ privacy-policy). Al accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l'usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús d'aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través de la mateixa es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús d'aquesta pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si l'usuari està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.


QUEIXES I RECLAMACIONS

L'usuari pot fer arribar a SONIA ALINS les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les formes de contacte ja esmentats prèviament (a través del correu electrònic info@soniaalinsart.com o mitjançant el formulari de contacte d'aquesta pàgina web).

A més, SONIA ALINS ofereix als l'usuari l'enllaç des del qual poder descarregar l'imprès oficial de reclamacions:

http://consum.gencat.cat/web/.content/99_EMPRESES/requisits_obligatoris/obligacions/doc_59629304_1.pdf.

L'esmentat imprès també pot ser sol·licitat a SONIA ALINS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'inici d'aquest document, en l'epígraf Informació General.

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre SONIA ALINS i l'usuari emanés una controvèrsia, l'usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre Resolució de Litigis en Línia en Matèria de Consum. Podeu accedir a aquest mètode en el lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els productes que es comercialitzen en aquesta pàgina web, així com la resta de materials o continguts que s'incorporen com a part d'aquesta pàgina web, corresponen en tot moment a SONIA ALINS , estant reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

Copyright © SONIA ALINS.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per SONIA ALINS serà considerat un incompliment greu dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L'usuari podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en què es ho autoritzi expressament SONIA ALINS. Això no impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre comandes o dades de contacte.

L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

- Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que SONIA ALINS incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

- Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir la propietat (com per exemple, marques d'aigua, empremtes digitals, etc.).

L'usuari no està autoritzat a copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l'ús comercial dels elements subjectes a drets d'autor, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l'exprés consentiment, atorgat per escrit, de SONIA ALINS com a legítima titular dels drets d'explotació.

L'accés i ús es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

SONIA ALINS es reserva tots els drets que li corresponguin incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre tots els elements de la seva propietat.

SONIA ALINS no concedeix a l'usuari cap altra llicència o autorització d'ús sobre cap dels elements de la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula. SONIA ALINS es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions de Servei.

Sense perjudici d'això, SONIA ALINS podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l'usuari que: - no sigui conforme als termes i condicions aquí especificats; - infringeixi o vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres anàlegs de SONIA ALINS o de qualsevol altre tercer legítim titular; - o infringeixi qualsevol normativa que sigui d'aplicació.


DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS DEL SERVEI

SONIA ALINS es reserva la facultat de modificar les Condicions de Servei. De la mateixa manera, s'informarà dels canvis substancials realitzats en els mateixos. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu i, llevat possibles excepcions segons el cas concret, són aplicables després d'un dia de la data de la publicació en l'avís corresponent. És recomanable no fer ús d'aquesta pàgina web si l'usuari no està d'acord amb les modificacions introduïdes en ella.


QUALITAT DE LA PÀGINA WEB

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà d'aquesta pàgina web, SONIA ALINS realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda en aquesta pàgina web només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereix ni té caràcter de compromís vinculant o contractual.

SONIA ALINS exclou tota responsabilitat per les decisions que l'usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics d'aquesta pàgina web. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.


DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei d'aquesta pàgina web i dels continguts té, en principi, durada indefinida. SONIA ALINS, però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei d'aquesta pàgina web i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, SONIA ALINS advertirà prèviament l'acabament o suspensió d'aquesta pàgina web.


JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes Condicions de Servei, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als jutges i tribunals de Lleida renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.