Política de privadesa


SONIA ALINS és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l'usuari i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels seus pilars bàsics en les línies d'actuació.


Responsable de l'tractament de les dades personals

La persona responsable del tractament de les dades dels usuaris de www.soniaalinsart.com és:

SONIA ALINS MIGUEL

NIF: 43732298Y

Adreça: Avinguda Joana Raspall, 14  7-B  25002 Lleida (Spain)

Adreça de correu electrònic: info@soniaalinsart.com.


De conformitat amb la normativa aplicable

Aquesta política de privacitat compleix amb les directrius de l'actual normativa espanyola i Europea sobre la protecció de dades de caràcter personal a internet. Concretament, respecta i compleix amb les normatives següents:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l'correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari (RGPD).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (a partir d'ara, RDLODP).

La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), de manera que se li demanarà el seu consentiment a l'usuari per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Aquest lloc web també compleix amb la Llei de Privadesa del Consumidor de Califòrnia (CCPA). Més info aquí: https://soniaalinsart.com/pages/ccpa-opt-out


Registre i finalitat de les dades recollides de caràcter personal i consentiment del seu tractament

D'acord amb el que disposa l'article 5 de l'Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), s'informa a l'usuari que les dades personals recollides per SONIA ALINS mitjançant els formularis facilitats en aquesta pàgina web, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, seran tractades de forma responsable, en base al seu consentiment i amb l'exclusiva finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SONIA ALINS i l'usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli (com ara newsletters o altres comunicacions que SONIA ALINS entengui com interessants per als seus usuaris), o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest.

Les categories de dades que es tracten en aquesta pàgina web són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 de l'RGPD.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venudes a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades. En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

A més, les dades personals seran conservades únicament pel període de temps que estableixi la legislació vigent.

L'acceptació de la política de privacitat s'entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc -en virtut de l'Reglament Europeu 679/2016 RGPD- de l'usuari a l'tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats de l'tractament de dades.

En el cas que l'usuari aporti les seves dades a través d'un correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que realitzi l'usuari, i són aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior .


Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 13 de l'RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per SONIA ALINS. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.


Períodes de retenció de dades de caràcter personal

Les dades personals seran retingudes fins que l'usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Exercici de drets de protecció de dades

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, la limitació i la portabilitat (drets ARCO) sobre el tractament de les seves dades personals, dirigint una comunicació escrita al domicili social de la SONIA ALINS (Avinguda Joana Raspall, 14 7º B, 25002 Lleida, Espanya) o a l'adreça de correu electrònic info@soniaalinsart.com. L'usuari també pot exercir la protecció dels seus drets davant l'autoritat de control, que a Espanya és l'Agència espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). En tot cas, l'usuari haurà d'incloure una fotocòpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, amb el qual signar la comunicació, en la qual exerciti el corresponent dret.


Mesures de seguretat

SONIA ALINS informa l'usuari que té implantades les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions de www.soniaalinsart.com, tot això de conformitat amb el que estableix l'Article 9 de la LOPD i el Títol VIII de la RDLOPD.

Així mateix, SONIA ALINS ha establert mesures supervisió, control i avaluació per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació obtinguda per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.


Hiperenllaços des d'aquesta web

En el cas que aquesta pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que SONIA ALINS tingui cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Si us plau, abans de proporcionar qualsevol tipus d'informació personal a aquests llocs web aliens a SONIA ALINS tingui en compte que SONIA ALINS no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat, que poden diferir de les aquí especificades. Per tant, SONIA ALINS no accepta cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

Així mateix, aquelles persones que es proposin establir l'hiperenllaç entre la seva pàgina web i www.soniaalinsart.com ha d'observar i complir amb les següents condicions:

· No serà necessària autorització prèvia quan l'hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de SONIA ALINS.

· No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de SONIA ALINS.

· No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre SONIA ALINS, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris d'aquesta pàgina, o dels continguts subministrats.

· No es declararà ni es donarà a entendre que SONIA ALINS ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.

· La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar la destinació d'l'enllaç.

· La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.


Principis aplicables al tractament de dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals de l'usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.

Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació de l'termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l'usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.

Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.


Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. SONIA ALINS es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en les que l'usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.


Les dades dels usuaris i de les seves visites a aquest lloc web

La informació o dades personals que l'usuari faciliti a SONIA ALINS seran tractades d'acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades.

Al fer ús d'aquest lloc web, l'usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que faciliti a SONIA ALINS són veraces i es corresponen amb la realitat.


POLÍTICA DE COOKIES

L'accés a www.soniaalinsart.com pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà.

Les cookies permeten a un lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip (com ara la data i hora de visites a la pàgina web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el lloc web i les pàgines visitades just abans i després) i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza galetes al disc dur només durant la sessió actual, ocupant un mínim espai de memòria i sense perjudicar l'ordinador. Les cookies no contenen cap mena d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur a l'acabar la sessió de navegador. Per tant, cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal, cap galeta permet la connexió amb el número de telèfon de l'usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

En definitiva, les cookies faciliten i milloren l'experiència de navegació i, de cap manera, danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies, en la mesura que permeten identificar una persona, es consideren dades personals. Per tant, a les cookies també els és aplicable la Política de Privacitat descrita prèviament en aquest enllaç. Així doncs, per a la seva utilització en aquesta pàgina web, caldrà que cada usuari comuniqui el seu consentiment, d'acord amb una elecció autèntica, a través d'una resposta afirmativa i positiva i sempre abans de l'tractament inicial, removible i documentat.


Cookies pròpies i cookies de tercers

Les cookies pròpies, són aquelles que són enviades a l'ordinador o dispositiu de l'usuari i gestionades exclusivament per SONIA ALINS per al millor funcionament de www.soniaalinsart.com. La informació que es recapti es farà servir per millorar la qualitat d'aquesta pàgina web, el seu contingut i l'experiència d'usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a cada usuari com a visitant recurrent d'aquesta pàgina web per així oferir continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Les cookies utilitzades i gestionades per entitats externes, les denominades cookies de tercers, proporcionen serveis per millorar aquesta pàgina web i l'experiència de l'usuari al navegar-hi. Els principals objectius per als quals s'utilitzen galetes de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua cada usuari amb la pàgina web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, la geolocalització de l'usuari a través de l'adreça IP utilitzada en la seva connexió, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Tota aquesta informació es recopila de forma anònima, sense identificar a usuaris individuals, i ajuda a oferir continguts i serveis més adequats a cada usuari.


Google Analytics

Aquest lloc web utilitza Google Analytics per fer el seguiment i anàlisi estadística dels usuaris que accedeixen a aquest lloc web. Aquestes cookies no identifiquen l'usuari ni les vostres dades privades, sinó que únicament recullen informació, de forma anònima, de la navegació que fan els usuaris (com per exemple, el tipus de navegador utilitzat, la configuració d'idioma, el sistema operatiu, la resolució de pantalla, nombre de vegades que un usuari visita una pàgina web, dates de la primera i última visita de l'usuari, durada de les visites, des de quina pàgina va accedir l'usuari a la web, quin motor de cerca va utilitzar l'usuari per arribar a la web o en quin enllaç va fer clic, des de quin lloc del món va accedir l'usuari, etc.) posant aquesta informació a disposició SONIA ALINS per fer un seguiment estadístic de la mateixa.

La configuració d'aquestes cookies està predeterminada pel servei ofert per Google, de manera que es suggereix a l'usuari que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en per obtenir més informació de les cookies que utilitza i de com inhabilitar (tenint en consideració que SONIA ALINS no és responsable del contingut ni la veracitat dels llocs web de tercers).


Cookies de de xarxes socials

Aquesta pàgina web permet accedir a diverses xarxes socials a través dels plug-ins que incorpora.

Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador del usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Per informar-se sobre aquestes cookies i de com es tracten dades personals, l'usuari ha de dirigir-se directament als titulars de les xarxes socials. A títol informatiu indico a continuació enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig


Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

L'usuari pot, en qualsevol moment, desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador. Els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, de manera que l'usuari hauria d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu.

Si bé el rebuig de cookies -total o parcial- no impedeix seguir fent servir aquesta pàgina web, la veritat és que podrà suposar una limitació en la utilització d'algunes de les prestacions de la mateixa.


Actualització de la política de cookies

La política de cookies d'aquesta pàgina web podria ser susceptible d'actualitzacions o modificacions, pel que es recomana revisar aquesta política cada vegada que s'accedeixi a www.soniaalinsart.com amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què es fan servir les galetes.


ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l'usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable de l'tractament pugui procedir a l' mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades.

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada per adaptar-se a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).


MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL

SONIA ALINS es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta pàgina web, de la configuració i disseny d'aquesta i de la present política de privacitat, així com de qualssevol altres condicions particulars, sempre amb la finalitat de millorar les prestacions de la pàgina web. Per tant, l'usuari ha de llegir la Política de Privacitat en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquesta Pàgina.